Lenie 't Hart Zeehondenfonds

Weer feest bij DierenLot in Arkel

Donderdag 30 juli konden we weer een feestje vieren: Stichting DierenLot stelde opnieuw een auto beschikbaar voor het transport van dieren in nood. Ditmaal was de groep Dierennoodtransport West Nederland aan de beurt om een auto te krijgen voor hun werk in het gebied rond Vlaardingen.

Zeehondenfonds bestuur ontvangt auto

Het bestuur van ons Zeehondenfonds (links) kon de auto in ontvangst nemen uit handen van DierenLot directeur Jan Krol en beschikbaar stellen aan de groep Zuid West Nederland. Deze enthousiaste groep vrijwilligers onder aanvoering van John Stout (rechts op de foto) had niet meer de beschikking over een transportmiddel om hun werk voor zeehonden, bruinvissen en andere hulpbehoevende dieren uit te voeren. Nu kunnen ze weer volop aan de slag, in samenwerking met hun collega-dierenredder Theo de Wijs (midden) en daarmee wensen wij hen veel succes!

Het is prachtig dat wij zoveel dieren kunnen redden dankzij de geweldige steun van Stichting DierenLot.

Copyright Lenie 't Hart Zeehondenfonds © 2018