Comparative biology of common and grey seals along the Dutch coast : stranding, disease, rehabilitation and conservation

What are the main factors associated with the stranding of the two seal species? What are the factors influencing the prevalence of disease in the two species? Which human-related factors influence the populations of the two seal species?

>> Read more ...

Empirical measures of harbor seal behavior and avoidance of an operational tidal turbine

There is global interest in marine renewable energy from underwater tidal turbines. Due to overlap in animal habitat with locations for tidal turbines, the potential for collisions has led to concern around strike risk. Using data from tagged harbor seals collected before construction and after operation of the SeaGen tidal turbine in Northern Ireland, this study quantifies risks of an operational turbine to harbor seals by taking into account turbine characteristics, tidal state, and seal behavior. We found 68% spatial avoidance (95% C.I., 37%, 83%) by harbor seals within 200 m of the turbine. When additionally accounting for variation in seal occupancy over depth and tidal flows, there is an overall reduction in collision risk from 1.29 to 0.125 seals per tidal cycle (90.3% reduction; (95% C.I., 83%, 98%)) compared to risk calculated under assumptions of uniform habitat use. This demonstrates the need to incorporate environmental conditions to properly assess strike risk.

Free access to the article will be available until the end of October 2018, via the following link: https://authors.elsevier.com/a/1XiSy,ashq8Ak

 

Informatie over wetenschappelijke projecten

 

Dollard onderzoek van Nynke Osinga is ook in 2015 voortgezet

Zeehondenexpert Nynke Osinga

In de periode van 2007 tot en met 2013 is er onder leiding van zeehondenexpert Dr. Nynke Osinga een observatieonderzoek uitgevoerd in de Dollard. Van de bevindingen uit deze periode heeft zij in haar proefschrift reeds verslag gedaan. De diverse rapporten waren interessant genoeg om een vervolg onderzoek in te stellen. Dat heeft plaatsgevonden in de zomer van 2015. 

 

 

Zeehondenrustplaats Dollard

Rosalie Janac (zeehondenspecialist en docent dierverzorging) heeft in die periode samen met een aantal collega’s waarnemingen gedaan bij de zgn. “inlaat” bij de Punt van Reide in de Dollard. Dit is een kunstmatige, gegraven buitendijkse geul, waardoor water computergestuurd naar de binnendijkse Breebaart polder wordt geleid, om daar een kunstmatig eb- en vloed systeem te bewerkstelligen. Deze “inlaat” is de enige plaats in de hele Waddenzee, waar zeehonden ook bij hoog water vlak bij de kust op het droge gaan liggen. Ze hebben deze plaats gekozen vanwege de steile oevers van de geul: bij onraad kunnen ze meteen vluchten in diep water. Dat is overigens ook het grootste probleem van dit gebied: moeders komen hier ook tijdens hoog water met hun jongen op de oever liggen (overal elders moeten de jongen met hun moeder zwemmen). In geval van verstoring ontstaat er vaak paniek, waarbij jongen hun moeders kwijtraken. Door de sterke stroming in het gebied ontstaan er dan “huilers” (zeehondenjongen die hun moeder kwijt zijn).

Rosalie Janac observeert zeehondenOver deze verstoringen is onder leiding van Dr. Osinga inmiddels al veel in rapportages vastgelegd (Zie ook "Wetenschappelijke publicaties"). Om nog meer informatie te verkrijgen over deze uitzonderlijke situatie van zeehonden en hun jongen heeft Rosalie Janac ook in de zomer van 2015 een reeks waarnemingen uitgevoerd.

Rosalie heeft haar bevindingen vastgelegd in een blog, dat hier nog steeds te lezen is.

 

Copyright Lenie 't Hart Zeehondenfonds © 2019