Lenie 't Hart Zeehondenfonds

Jonkvrouwe Lenie

Lenie 't Hart Zeehondenfonds

Den Helder. Op zaterdag 19 november heeft het Zijne Doorluchtigheid Prins Alex den Eerste behaagd om Lenie ’t Hart op aanbeveling van zijn Wijze Raad van Elf in de Adelstand te verheffen. Vanaf nu mag zij zich Jonkvrouwe in de Orde der Kroftgeuzen noemen. Vanzelfsprekend is de kersverse Jonkvrouwe zeer verguld met haar adellijke titel.

 

Ten overstaan van de volledige Raad van Elf, en in aanwezigheid van vier collega Prinsen Carnaval uit omliggende gemeenten, kreeg Lenie uit handen van Prins Carnaval Alex den Eerste de bij haar titel behorende eretekenen omgehangen. Bovendien ontving ze een fraai gekalligrafeerde oorkonde, waarop het Protocollair Besluit is vastgelegd.

Dit alles vond plaats in Den Helder tijdens het feest waarmee de carnavalsvereniging “de Kroftgeuzen” het begin van het carnavalsseizoen vierde. Het werd een feestelijke avond, waar behalve de collega-carnavals-besturen ook vrijwilligers van de pas opgerichte Stichting ReddingsTeam Zeedieren waren uitgenodigd.

Lenie verklaarde heel blij te zijn met deze onderscheiding, die zij kreeg vanwege haar inzet voor dieren. Zij zei dat ze vooral heel blij is met het fantastische werk dat de vrijwilligers van het ReddingsTeam Zeedieren uit Den Helder, Velsen en verder langs de kust verrichten, en dat dit voor haar een extra stimulans is om door te gaan met haar werk.

Copyright Lenie 't Hart Zeehondenfonds © 2018