Lenie 't Hart Zeehondenfonds

13e editie Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening opnieuw groot succes

Het lijkt al bijna gewoon: meer dan duizend dierenhulpverleners die zich in de Evenementenhal in Gorinchem verzamelen om een hele dag ervaringen uit te wisselen, te netwerken en te luisteren naar interessante voordrachten over alle mogelijke aspecten van hun prachtige werk. Maar eigenlijk is het heel bijzonder. Dit unieke concept, opgezet en uitgevoerd door Stichting DierenLot, vond op 20 mei voor de 13e keer plaats, en opnieuw tot groot enthousiasme van alle deelnemers.

De aanwezige dierenhulpverleners konden kiezen uit tientallen presentaties van experts op diverse gebieden, zoals: opvang en verzorging van huis- en gezelschapsdieren, idem van dieren in de natuur, management, organisatie, fondsenwerving, handhaving, politiek, veiligheid en verkeer. Natuurlijk stond in veel presentaties dierenwelzijn voorop; want daar gaat het vooral om bij al deze dierenredders.

Lenie 't Hart Zeehondenfonds DierenLot

Op het terrein buiten de hal stonden alle 138 dierenambulances, die door Stichting DierenLot ter beschikking gesteld zijn aan veldwerkers en opvangcentra. Alle wagens werden nagekeken, voorzien van nieuwe banden en kleine reparaties werden hersteld. Een indrukwekkend gezicht, dat grote wagenpark.

Lenie 't Hart Zeehondenfonds DierenLot Lenie 't Hart Zeehondenfonds DierenLot

Lenie ’t Hart had het heel druk deze dag. Zelf gaf ze een presentatie over de opzet en de werkwijze van het veldnetwerk Stichting ReddingsTeam Zeedieren RTZ. Daarbij trok ze voortdurend parallellen met andere organisaties die zich bezighouden met veldwerk en opvang van in het wild levende dieren. Er werd dan ook voortdurend instemmend gereageerd, als de luisteraars zich herkenden in de behandelde problemen. Slotconclusie was dat we door samenwerken een hele sterke organisatie kunnen vormen.

Lenie 't Hart Zeehondenfonds Hessel Wiegman

In de grote zaal was het muisstil toen Lenie de dierenredder Hessel Wiegman herdacht, die kortgeleden onverwacht overleed. Een fantastische dierenredder, die onvoorwaardelijk koos voor het dier en een voorbeeld was voor iedereen in de zaal. We zullen hem allemaal heel erg missen.

Lenie 't Hart Zeehondenfonds DierenLot

In het middagprogramma mocht Lenie uit handen van Carien Radstake van Zwerfkatten Nederland het eerste exemplaar in ontvangst nemen van het “Handboek TNR Zwerfkatten”. TNR staat voor Trap, Neuter, Return en is bedoeld als een leidraad voor een integrale aanpak om de zwerfkattenpopulaties in Nederland op een humane wijze te verkleinen en te monitoren. Van dit project zullen we in de toekomst nog veel horen.

Lenie 't Hart Zeehondenfonds RTZ Ameland

Lenie 't Hart Zeehondenfonds DierenLot RTZ Ameland Lenie 't Hart Zeehondenfonds RTZ DierenLot

Eén van de gelukkigste dierenredders van de dag was ongetwijfeld Rob Knoeff van Ameland. Hij moest zijn dierentransportauto inleveren, maar kreeg daar van DierenLot een prachtige 4wheeldrive Mercedes Vito voor terug. Na het tekenen van de nodige papieren kreeg Rob de sleutel van zijn nieuwe dierenambulance uit handen van Maarten Stoopendaal van de Raad van Bestuur van Stichting DierenLot. Rob: “Met de vorige auto kon ik niet op het strand komen; dan moest ik altijd een auto lenen en dat lukte niet altijd. Nu kan ik eindelijk op alle meldingen meteen aan de slag!” De meldingen voor Rob beperken zich niet tot zeedieren. Dankzij zijn samenwerking met de politie, Staatsbosbeheer, Het Fryske Gea en andere organisaties wordt hij overal ingezet waar een dier in de problemen is gekomen. Wij zijn heel blij voor Rob en wachten op nieuwe verhalen van acties met zijn nieuwe ambulance.

En de directie,  de medewerkers en vrijwilligers van Stichting DierenLot feliciteren wij van harte met de fantastische organisatie van deze geslaagde dag. Alles liep op rolletjes, iedereen voelde zich in zijn werk serieus genomen en kreeg een hart onder de riem gestoken. Het is heel bijzonder als meer dan duizend dierenhulpverleners na zo’n dag huiswaarts keren met een heel voldaan en tevreden gevoel. Proficiat!

Copyright Lenie 't Hart Zeehondenfonds © 2018