Lenie 't Hart Zeehondenfonds

Lenie nogmaals op reis naar Moskou en Dagestan voor zeehonden

Lenie 't Hart Zeehondenfonds

Amper terug van haar drieweekse reis door Dagestan, Azerbaijan en Iran kreeg Lenie ’t Hart een telefoontje: of ze de week daarop weer naar Moskou kon komen om met de directeur van de “Federal Supervisory Natural Resources Management Services” een aantal zaken rond de Kaspische zeehond door te nemen. Dat betekende weer een rugzakje pakken en van alles organiseren. Op de avond voor haar vertrek naar Moskou werd haar ook nog gevraagd of ze aansluitend naar Dagestan kon komen voor overleg met de Minister van Ecology. En zo ging Lenie opnieuw op reis. Hier kunt u haar verslag lezen:

“Het is wel een hele eer om uitgenodigd te worden om bij mr. Amirkhan Amirkhanov, de directeur van de Federal Supervisory Natural Resources Management Services in Moskou om hem te vragen om de jacht op de Kaspische zeehond per direct te stoppen en de soort op de rode lijst van bedreigde diersoorten te plaatsen. Hij speelt in Rusland een belangrijke rol en kan daarover mee beslissen.

 

Lenie 't Hart Zeehondenfonds Lenie 't Hart Zeehondenfonds

De projectleider uit Dagestan, Alimurad Gadzhiev, had mij al eerder gevraagd om mee te denken hoe met de plaatselijke vissersbevolking kan worden besproken wat er echt aan de hand is met de Kaspische zeehond en hoe de dramatische teruggang valt te verklaren. Uit het contact met de vissers tijdens mijn vorige reis is duidelijk geworden dat er net zoveel zeehonden in netten verdrinken als het aantal wat jaarlijks bejaagd mag worden. Iedereen, zowel in Moskou als in de andere landen rond de Kaspische Zee, is hier erg van geschrokken.

Het was een bijzondere ontmoeting in Moskou. De directeur was heel betrokken, luisterde geboeid en stelde veel vragen. Tenslotte vroeg hij mij om mijn ervaringen op papier te zetten en mijn advies aan hem te sturen. Dat heb ik inmiddels gedaan en de zaak gaat nu rollen.

Daarna volgde in Moskou nog een gesprek met een NGO, “Caucasus Nature Center” die zich o.a. inzet voor de Perzische luipaard (dezelfde waarvan ik er eentje in Iran heb mogen vrijlaten). Ze hebben een prachtig opvangcentrum in Sochi, waar de dieren worden voorbereid op een leven in vrijheid. Maar nu willen ze zich ook gaan inzetten om de Kaspische zeehond te redden. Wat fantastisch: zoveel enthousiasme!

Lenie 't hart Zeehondenfonds

In Machatskala in Dagestan was een bijeenkomst gepland met de Minister van Ecology en andere autoriteiten; daar was ook de NGO uit Moskou bij aanwezig. Tijdens die vergadering werden spijkers met koppen geslagen, vooral over de plannen om de jacht direct te stoppen  en de Kaspische zeehond op de Rode Lijst (the Red Book) van bedreigde diersoorten te krijgen. Mijn “grote tegenstander” uit Kashmir was ook aanwezig. Hij was een belangrijke voorstander van de jacht en heeft veel invloed, maar nu was hij het er helemaal mee eens om te stoppen. Ik heb hem dan ook in de vergadering een dikke knuffel gegeven. De Staats-TV maakte een korte reportage over de vergadering: 

Er komt een Seal Rescue Team dat iedere dag naar de netten vaart, die 10 – 50 km uit de kust staan, om zeehonden die daarin per ongeluk gevangen zijn er uit te halen zodat ze niet verdrinken. Er komt ook een Strand Patrol (met als voorbeeld hoe ons RTZ (ReddingsTeam Zeedieren) netwerk in Nederland is georganiseerd), die onder andere dode zeehonden verzamelt voor onderzoek en als er een jonge zeehond of een gewonde wordt gevonden is er al een kleine opvang ingericht in de steurkwekerij van de Dagestan State University.

Lenie 't Hart Zeehondenfonds

Voorlopig kunnen wij dankzij de steun van de WWAR aan de vissers een tegemoetkoming betalen als hun netten kapot zijn (dat is onvermijdelijk als je er een zeehond uit wilt halen) en ook de kosten van het Seal Rescue Team. We hopen op een extra bijdrage van de WWAR, zodat we ze in Dagestan kunnen blijven steunen totdat ze zelf sponsors hebben gevonden.

In Iran werken we al jaren op deze manier en daar gaat vrijwel geen zeehond meer dood, dankzij de financiële bijdrage die wij van de WWAR krijgen en aan de betrokken vrijwilligers en aan de vissers kunnen geven. Zoals het er nu uitziet zal dit systeem in alle andere landen rond de Kaspische Zee worden opgepakt. Er bestaat nu al een geweldige samenwerking en overleg.

Lenie 't hart Zeehondenfonds

De leiding van het project is in handen van Alimurad Gadzhiev van de afdeling Ecology van de Dagestan State University. Hij wordt daarbij gesteund door de Rector van de Universiteit en de directeur van zijn afdeling Ecologie. Dankzij zijn enthousiaste inzet en betrokkenheid heeft dit project alle kans!

Lenie 't Hart Zeehondenfonds

Lenie 't Hart Zeehondenfonds Lenie 't hart Zeehondenfonds

Lenie 't Hart zeehondenfonds Lenie 't hart Zeehondenfonds

Verder was ik ook nog uitgenodigd om een toespraak te houden bij de opening van de “Summer Youth School Dagestan 2017” waar honderden jonge studenten van alle landen rond de Kaspische zee bijeen kwamen. Er waren ook veel hoogwaardigheidsbekleders, zoals de vice-president van Dagestan. En ik kreeg een award voor mijn werk waar ik heel blij mee ben; hele beroemde russen hebben hem ook. Heel eervol. De Staats-TV maakte een reportage, waar ik niets van versta, maar die ik wel heel leuk vind: 

Het was zo inspirerend om te zien en te ervaren hoe al deze jonge mensen hun verantwoordelijkheid willen nemen om de Kaspische zeehond te redden. Met dat enthousiasme gaat het ze vast en zeker lukken. Ik ging vol energie weer terug naar het hotel.

Lenie 't Hart Zeehondenfonds

Natuurlijk kwam ik onderweg een klein katje tegen, dat gered moest worden. Dat heeft een nacht op de universiteit geslapen en gegeten en kon de volgende morgen naar “ECOLIFE”, een opvangcentrum in Machatskala. Die organisatie houdt zich vooral bezig met CSVR (Capture-Sterilization-Vaccination-Return). Dat blijkt in veel landen de meest succesvolle oplossing te zijn voor zwerfhonden en -katten. Die zijn vaak niet ergens te plaatsen, maar door nageslacht te voorkomen groeit hun aantal niet of nauwelijks.

Lenie 't Hart Zeehondenfonds Lenie 't Hart Zeehondenfonds

In dit centrum waren in eerste instantie ook de twee wolfjes opgevangen die ik op mijn eerste reis van de jagers had vrijgekocht. Maar nu zitten die in een rescue center buiten Moskou en zullen als ze er aan toe zijn weer vrijgelaten worden. Wat een positieve geluiden allemaal! Complimenten voor al die betrokken dierenredders in Dagestan en Moskou. Wat ben ik blij dat wij ze dankzij de WWAR kunnen steunen in hun geweldige werk.

Lenie 't Hart Zeehondenfonds Lenie 't Hart Zeehondenfonds

 Lenie 't Hart Zeehondenfonds Lenie 't Hart Zeehondenfonds

Vlak voor vertrek vond ik helaas nog een dode zeehond op het strand. Maar ik hoop dat we dat met de inzet en hulp van de overheid, de universiteit, andere organisaties, de lokale vissers en natuurlijk de WWAR in de toekomst kunnen voorkomen en dat per ongeluk gevangen zeehonden weer vrijgelaten worden.”

Lenie

Copyright Lenie 't Hart Zeehondenfonds © 2018