Lenie 't Hart Zeehondenfonds

Iraanse actie ter bescherming van de Kaspische zeehond groot succes

Lenie 't Hart Zeehondenfonds

Wat begon als een kleinschalig initiatief van het Iraanse reddingsteam voor de Kaspische zeehond groeit op dit moment uit naar een mondiale actie om de bedreigde - maar in het noordelijk deel van de Kaspische Zee nog steeds bejaagde - Kaspische zeehond te redden. Het kantoor van de organisatie in Gorgan aan de Iraanse kust van de Kaspische Zee wordt overstelpt met positieve reacties, foto’s en bijvalsbetuigingen. Dat heeft ook de media bereikt en zo besteden radio, TV en kranten in de landen rond de Kaspische Zee aandacht aan de problemen van de Kaspische zeehond en de actie van het zeehondenreddingsteam. Projectleider Amir Sayad Shirazi doet verslag:

“Het verhaal achter de petitie:

Lenie 't Hart ZeehondenfondsToen we de COP6 bijeenkomst in Baku bijwoonden, hebben we daar besloten om meer mensen te betrekken bij de Kaspische zeehond en een petitie op te stellen speciaal vanuit mensen uit de Kaspische regio.

Het belangrijkste verzoek in deze petitie is: het invoeren van de Kaspische zeehond in het Russische “Red Book” voor bedreigde diersoorten. In dat geval zal de (nu nog legale) zeehondenjacht in het noordelijk deel van de Kaspische Zee stoppen.

Zoals we hebben begrepen zullen 100.000 handtekeningen genoeg zijn om de Russische regering te dwingen de eerder vastgestelde regels te heroverwegen.

Dezelfde actie heeft reeds enkele jaren geleden plaatsgevonden voor de Baikalrob in Rusland; ook Poetin was destijds betrokken bij de petitie.

Daarom is het “Kaspische zeehond Rescue Team” begonnen met de petitie en heeft ook een campagne opgestart.

Lenie 't Hart Zeehondenfonds

Lenie 't Hart Zeehondenfonds Lenie 't Hart Zeehondenfonds

Lenie 't Hart Zeehondenfonds Lenie 't Hart Zeehondenfonds

De campagne heeft tot nu toe een zeer goed resultaat gehad. In deze campagne is aan mensen gevraagd om een eenvoudige schets van een zeehond tekenen en daar een korte zin bij te schrijven zoals "Ik ben Amir uit Iran. Ik houd van de Kaspische zeehond ".

Gelukkig vonden veel mensen dit een heel goed idee en stuurden foto’s van henzelf met hun tekening naar ons.

Na een week groeide de petitie in iets mondiaals. Verschillende mensen uit verschillende delen van de wereld reageerden, vooral ook uit de landen rond de Kaspische Zee.

Lenie 't Hart Zeehondenfonds Lenie 't Hart Zeehondenfonds

Ook een aantal zeer bekende Iraanse kunstenaars sloten zich aan bij de petitie.

Op dit moment besteden verschillende nationale en internationale TV en Radio zenders en ook kranten aandacht aan onze petitie en daarmee aan de situatie van de Kaspische zeehond.

Lenie 't Hart Zeehondenfonds

Ik beschouw dit als een van de belangrijkste verworvenheden van ons Seal Rescue Team, dat destijds begonnen is vanuit Nederland met hulp van de "Zeehondenkoningin” Lenie' t Hart.”

Amir Sayad Shirazi

Projectleider Caspian Seal Rescue Team)

 

Wilt u de petitie ook tekenen? Graag! Klik dan HIER.

 

The English version of the report of Amir Sayad Shirazi:

“The petition story: as we discussed about participating in the COP6 meeting in Baku, we decided to involve more people and make a public request specially from people from the Caspian region.

The main request is: to enter the Caspian Seal name in the Russian Red Book. In this condition legal seal hunting will stop in the northern part of the Caspian Sea.

As we understood 100 thousand signatures can be enough to force the Russian government to reconsider the previous rules.

The same situation had been occurred about the Baikal seal in Russia some years ago and also Poetin involved with the petition.

Lenie 't Hart Zeehondenfonds

 

Lenie 't Hart Zeehondenfonds Lenie 't Hart Zeehondenfonds

Therefore the Caspian seal rescue team started the petition and also a campaign. The campaign had a very good result too. In this campaign people should draw a simple pic of a seal and write a short sentence like “I am Amir from Iran. I love Caspian seal”.

Fortunately many people liked this idea and started to take pics and send it to us.

After one week the petition turned into something global. Different people from different parts of the world specially from Caspian region.

Lenie 't Hart Zeehondenfonds Lenie 't Hart Zeehondenfonds

Even some Iranian artists joined in the petition too.

Now different TV and Radio channels and newspapers are talking about our petition and the situation of the Caspian seal.

Lenie 't Hart Zeehondenfonds

I suppose it is one of the most important achievements of our team, which has started in the Netherlands and with the help and support of the “seals queen” Lenie ‘t Hart.”

 

Amir Sayad Shirazi

Project leader “Caspian Seal Rescue Team”

 

 

 

 

 

 

 

Please join us and sign the petition. Just click HERE.

Hieronder één van de TV uitzendingen op Channel One van de Iraanse TV:

Copyright Lenie 't Hart Zeehondenfonds © 2018